Gatsby Starter Blog

วิธีการ Replace Multiple ไฟล์หลายไฟล์พร้อมกัน

August 04, 2014

ตัวอย่างนี้จะหาคำว่า grep -rl ‘myservername’ ./ | xargs sed -i ‘s/myservername/youservername/g’

โดยใช้ Greap หาไฟล์ที่มี คำว่า myservername ประกอบ ใน curent path xargs แก้ไขไฟล์ทั้งหมด จากคำว่า myservername เป็น yourservername

เท่านี้ไฟล์ทั้งหมดก็จะแก้ไขเป็นคำที่เราต้องการ ง่ายๆแบบนี้ แต่อย่าลืมทดสอบก่อนล่ะ พลาดทีจุกได้เลยพี่น้อง