Gatsby Starter Blog

Design Pattern ตอนที่สอง ต่อจาก Dog_Toys

September 12, 2014

สิ่งแรกที่เราจะตัดสินใจว่าจะใช้ OO Design เพื่อเข้ามาแก้ปัญหา เราต้องมองให้ออกว่าสิ่งที่เราจะเปลี่ยน กับสิ่งที่มันจะคงอยู่ เริ่มที่ปัญหาของ ตอนที่แล้ว ยังจำได้มั้ยครับ ถ้าจำไม่ได้กลับไปอ่าน ตอนแรกในเรื่อง Design Patterns Why we should.. แล้วกันนะครับ